คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/9
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายพงศกร ภูมิพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 0-8-48
 รวม  10 20
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21018501 ------------------//
นายเอกสิทธิ์
นายสุวัฒน์
//------------- 21012105 -------------//
นายสุวัฒน์
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายหิรัญ
//------------- 21012110 -------------//
นายหิรัญ
นายอิทธิกร
//------------- 21012008 -------------//
นายอิทธิกร
//--------- 21018501 ---------//
นายโครงการชย.
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น