คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชช.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายฐิติรัตน์ ลีซีทวน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26
20103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
20103-2112งานสี 0-6-26
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  18 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฐิติรัตน์
//------------- 201032209 -------------//
นายณรงค์
//------------- 201032209 -------------//
นายณรงค์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001501 ---------//
นางอรวรรณ
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------------------------- 201032112 ---------------------------//
นายกำธร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาวุฒิ
//------------- 201001001 -------------//
นายธนาวุฒิ
นายอินทนนท์
//------------- 201001005 -------------//
นายอินทนนท์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
น.ส.นิลยา
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
นายฐิติรัตน์
//------------- 201032003 -------------//
นายฐิติรัตน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201032001 ------------------//
นายฐิติรัตน์
//--------- 201032001 ---------//
นายฐิติรัตน์
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายณรงค์ ปานสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น