คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชช.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายณรงค์ ปานสวัสดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20103-2004ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ 1-3-24
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  14 30
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011002 ---------//
นายยศกร
น.ส.นิลยา น.ส.นิลยา
//--------- 201032007 ---------//
น.ส.นิลยา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201032006 ------------------//
นายวีระยุทธ
//--------- 201032006 ---------//
นายวีระยุทธ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200011003 -------------//
นางกรุณา
นางจันทพร
//--------- 200001301 ---------//
นางจันทพร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฐิติรัตน์
//------------- 201032004 -------------//
นายฐิติรัตน์
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.เมธินี
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201032005 ------------------//
นายกำธร
//--------- 201032005 ---------//
นายกำธร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายณรงค์ ปานสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
และเทคนิคโลหะ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น