คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชฟ.3/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ โยธาภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟส 2-0-22
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-8501โครงการ 0-8-48
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  21 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรรถพงษ์
//------------- 21042106 -------------//
นายอรรถพงษ์
//------------------ 21048501 ------------------//
น.ส.ธัญพร 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุทิศ
//------------- 21042105 -------------//
นายอุทิศ
//------------- 21042109 -------------//
นายอุทิศ
//------------- 21042111 -------------//
นายอิทธิกร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายยุทธพงษ์
//------------- 21048501 -------------//
น.ส.ธัญพร
น.ส.ธัญพร
//--------- 21042121 ---------//
น.ส.ธัญพร
//--------- 21042108 ---------//
นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรชัย
//------------- 21001009 -------------//
นายประจักษ์
นายอิทธิกร นายอรรถพงษ์
//--------- 20002006 ---------//
นายยุทธพงษ์
//--------- 21042106 ---------//
นายอรรถพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุทิศ นายปรมินทร์
//--------- 20012001 ---------//
นายปรมินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น