คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชอ.3/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวิทวัช สามารถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24
2105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  15 29
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 21052110 -------------//
นายรณชัย
น.ส.สุจิตภัณฑ์ น.ส.สุจิตภัณฑ์1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001602 ---------//
นายอุกฤษ
//--------- 20001207 ---------//
นางรุ่งเรือง
น.ส.พรรณธิพา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิทธวัธ
//------------- 21052114 -------------//
นายวิทธวัธ
//--------- 21052117 ---------//
นายรณชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิทธวัธ
//------------- 21052112 -------------//
นายวิทธวัธ
//--------- 21052101 ---------//
นายวิทธวัธ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 21052121 -------------//
นายรณชัย
//--------- 21052117 ---------//
นายรณชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น