คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชอ.3/9
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายรณชัย มรกตศรีวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2105-8501โครงการ 0-8-48
 รวม  8 16
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21058501 ---------//
นายพิเชษฐ์1
//--------- 21058501 ---------//
นายพิเชษฐ์
นายพิชญ์พล
//------------- 21052110 -------------//
นายพิชญ์พล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิเชษฐ์1
//--------- 21058501 ---------//
นายพิเชษฐ์
นายสุวิจักขณ์
//------------- 21052114 -------------//
นายสุวิจักขณ์
นายพิเชษฐ์1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น