คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชส.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานางสาวศิรินภา ลุนชัยญา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
20106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
20106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
20106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412
20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
20106-2106งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201062106 ---------//
นายชัชชาคร
//------------------ 201062106 ------------------//
นายชัชชาคร
//--------- 200001209 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201062005 -------------//
นายธาริส
น.ส.ศิรินภา
//------------------ 201062101 ------------------//
น.ส.ศิรินภา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201062101 ------------------//
น.ส.ศิรินภา
//------------- 201062101 -------------//
น.ส.ศิรินภา
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201061006 ---------//
นายธาริส
//--------- 201062008 ---------//
นายธาริส
//--------- 201062008 ---------//
นายธาริส
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.ศิรินภา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ศิรินภา
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
นายชัชชาคร
//---------------------- 201062104 ----------------------//
นายชัชชาคร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น