คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชถ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายปณิธาน บุตรแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20108-1004พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
20108-2107วัสดุก่อสร้าง 2 2-0-22
20108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-3-24
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
//--------------------------- 201082004 ---------------------------//
นายนิติพัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201081004 ---------//
นายสรนันท์
//--------- 200001301 ---------//
นางจันทพร
นางจันทพร
//------------------ 201089005 ------------------//
นายปณิธาน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201082107 ---------//
นายสรนันท์
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
น.ส.พรรณธิพา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายปณิธาน
นายสรนันท์ นายสรนันท์
//--------- 201082102 ---------//
นายสรนันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปณิธาน
//------------- 201082001 -------------//
นายสรนันท์
//------------------ 201082001 ------------------//
นายสรนันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น