คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชบ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ที่ปรึกษานางนรินทร์สิรี ศรีนามชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20110-2003การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2004การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2006การเขียนแบบสั่งงานและผลิตชิ้นงานจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  19 36
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
น.ส.นิลยา
//------------- 201001004 -------------//
น.ส.นิลยา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001501 ---------//
นางอรวรรณ
นายรณชัย
//------------- 201102003 -------------//
นายรณชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนรินทร์สิรี
นายรณชัย
//--------- 201102004 ---------//
นายรณชัย
นายรณชัย นายรณชัย
//------------- 201102006 -------------//
นายรณชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายรณชัย
นายชโลธร นายฐนนท์
//---------------------- 201001003 ----------------------//
นายฐนนท์
//--------- 201001002 ---------//
นายฐนนท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น