คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชบ.2/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ที่ปรึกษานายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20110-2010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้น 1-3-24
20110-2011คณิตศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20110-2012การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2104การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2105การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2114การเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.ชวนิดา
นายรณชัย
//------------- 201102012 -------------//
นางนรินทร์สิรี
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 201102010 -------------//
นางนรินทร์สิรี
//--------- 200001402 ---------//
นางสุภิญญา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 201102011 ---------//
นางนรินทร์สิรี
น.ส.พรรณธิพา
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.พรรณธิพา
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอ.2
//------------- 201102105 -------------//
นางนรินทร์สิรี
นายอ.2 นางนรินทร์สิรี
//--------- 200002004 ---------//
นายอ.2
//--------- 201102114 ---------//
นางนรินทร์สิรี
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอ.2
//------------- 201102104 -------------//
นายอ.2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น