คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชบ.3/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ที่ปรึกษานายรณชัย ยุ่งพรมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2110-2007การเขียนแบบแผ่นคลี่ 1-3-24
2110-2009กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
2110-2103การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2110-2104การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2110-2109การประมาณราคา 2-0-22
2110-2112โลหะวิทยาเบื้องต้น 2-0-22
2110-8501โครงการ 0-8-48
2110-2117การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  20 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนรินทร์สิรี
//------------- 21102007 -------------//
นายอ.2
//------------------ 21108501 ------------------//
นายอ.1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21108501 ------------------//
นายอ.2
นายอ.2
//------------- 21102104 -------------//
นางนรินทร์สิรี
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
นายอ.2
//------------- 21102117 -------------//
นางนรินทร์สิรี
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21102109 ---------//
นายรณชัย
//--------- 20002006 ---------//
นางนรินทร์สิรี
//--------- 21102112 ---------//
นายรณชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
นางสุภิญญา
//--------- 21102009 ---------//
นางนรินทร์สิรี
นางนรินทร์สิรี
//------------- 21102103 -------------//
นายรณชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น