คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชท.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างโทรคมนาคม
สาขางาน โทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายศุภชัย หอมดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20119-2011การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 2-3-35
20119-2104ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
20119-2105ระบบสายดิน 1-3-24
20119-2106ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 0-6-26
20119-2015ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2-0-22
20119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1-3-24
20119-2110โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานโทรคมนาคม 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
//--------- 201192011 ---------//
นายวิศิษฎ์
//------------- 201192011 -------------//
นายวิศิษฎ์
//--------- 201192015 ---------//
นายกฤษดาพงษ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
//------------------ 201192110 ------------------//
นายอภิวัฒน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภชัย
//------------- 201192104 -------------//
นายอภินันท์
//------------------ 201192108 ------------------//
นายศุภชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201192105 ------------------//
นายอภิวัฒน์
//--------- 200001205 ---------//
นางนภัสสร
//--------- 200002004 ---------//
นายศุภชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201192104 ---------//
นายกฤษดาพงษ์
//--------------------------- 201192106 ---------------------------//
นายกฤษดาพงษ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น