คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชธ.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางรัชฎาภรณ์ เจริญโสภารัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
20121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
20121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
//--------- 201212116 ---------//
นายจิรวัฒน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201212005 ------------------//
นายจิรวัฒน์
//------------------ 201212116 ------------------//
นายจิรวัฒน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุพิตรา
//------------- 201212003 -------------//
น.ส.สุพิตรา
//--------- 201211005 ---------//
นางรัชฎาภรณ์
น.ส.สุจิตรา
//------------- 201212112 -------------//
น.ส.สุจิตรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201212104 ------------------//
นายสมมาตร
//--------- 201212104 ---------//
นายสมมาตร
//--------- 200002004 ---------//
นายสมมาตร
//--------- 201212114 ---------//
นายอ.1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัชฎาภรณ์
น.ส.พรรณธิพา
//--------- 201212010 ---------//
นายธนเศรษฐ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น