คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชย.2/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ยานยนต์(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย เที่ยงตรง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
20101-2211การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2-0-22
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิชัย
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.วชิรญาณ์
//------------- 201012105 -------------//
นายศาสตรา
น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200012001 -------------//
น.ส.มนัสนันท์
นายศาสตรา
//------------------ 201012008 ------------------//
นายสิทธิชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001204 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 201012211 ---------//
นายสิทธิชัย
//------------------ 201012009 ------------------//
นายสิทธิชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201012110 ------------------//
นายสิทธิชัย
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201012109 ------------------//
นายสิทธิชัย
//------------- 201012109 -------------//
นายสิทธิชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น