คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชฟ.3/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายสายัณห์ ภูบุญอบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟส 2-0-22
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2118วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1-3-24
2104-8501โครงการ 0-8-48
2104-2112ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-RoomHome Room 0-1-01
 รวม  20 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสายัณห์
//------------- 21001009 -------------//
น.ส.วัชรียา
น.ส.วัชรียา
//------------- 21042009 -------------//
นายบุญสืบ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042106 ------------------//
นายสายัณห์
//------------------ 21042112 ------------------//
นายบุญสืบ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21042106 -------------//
นายสายัณห์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 21042009 ---------//
นายบุญสืบ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21042118 ------------------//
น.ส.วัชรียา
//--------- 21042108 ---------//
นายบุญสืบ
//--------- 20002006 ---------//
นายจีระศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21048501 ------------------//
นายบุญสืบ
//------------------ 21048501 ------------------//
นายบุญสืบ1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น