คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชทท.1/1
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายมัธยม อ่อนจันทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิก 1-2-23
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 1-2-23
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 33
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
//--------- 209012201 ---------//
นายมัธยม
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209011002 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
นางบังอร
//--------- 209012103 ---------//
นางบังอร
//--------- 200001501 ---------//
นายเรืองศักดิ์
น.ส.สุภรา นางบังอร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.นิภาพร
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 200001402 ---------//
นางสุภิญญา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายมัธยม
นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200001302 -------------//
นางจันทพร
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209012107 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น