คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชทท.1/3
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายสุริยันต์ เงาะเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20901-2101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ 2-2-34
20901-2102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-0-22
 รวม  12 16
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 209012102 ---------//
นายมัธยม
//------------------ 209012101 ------------------//
นายมัธยม
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 209011004 -------------//
นายมัธยม
น.ส.เนตรสกาว นางนภาภรณ์
//--------- 200012001 ---------//
นางนภาภรณ์
น.ส.สุภรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น