คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชทท.2/2
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2-12
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2-23
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  19 33
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประวิทย์
//------------- 209012005 -------------//
นาย อ.2
นาย อ.2
นางบังอร
//--------- 209012205 ---------//
นายมนัส
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เนตรสกาว
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209012002 ---------//
นางบังอร
//--------- 200001218 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
//--------- 209012004 ---------//
นายประวิทย์
นายมัธยม
//--------- 209012203 ---------//
นางบังอร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209012006 ---------//
นางบังอร
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209012104 ---------//
นายประวิทย์
นายประวิทย์
//--------- 209012105 ---------//
นายมนัส
//--------- 200001206 ---------//
นายแทนไท
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น