คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชทท.2/3
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายประวิทย์ ลิ้มตระกูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-0-22
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิก 1-2-23
 รวม  12 16
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร
//--------- 209012002 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
นางบังอร
//--------- 209012004 ---------//
นางบังอร
//--------- 209012007 ---------//
น.ส.เนตรสกาว
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร
//------------- 209012105 -------------//
นายประวิทย์
//------------- 209012201 -------------//
นายมัธยม
น.ส.เนตรสกาว
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น