คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอย.2/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายประมวล เสติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-8501โครงการ 0-8-48
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome Room 0-1-01
 รวม  24 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012003 -------------//
นายสุรเชษฐ์
นายปรัชญานันท์
//------------- 31018501 -------------//
นายปรัชญานันท์
//------------------ 31018501 ------------------//
นายโครงการสอย.
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.ประมวล
นายปรัชญานันท์
//--------- 31012101 ---------//
นายอ.3 ช่างยนต์
นายอ.3 ช่างยนต์
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.นิภาพร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนรินทร์
//------------- 31012106 -------------//
นายสุรเชษฐ์
//------------- 31012106 -------------//
นายสุรเชษฐ์
นายณัฐพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรเชษฐ์
//------------- 31012105 -------------//
นายนรินทร์
//--------- 31012105 ---------//
นายนรินทร์
//--------- 30002004 ---------//
ดร.ประมวล
นายนรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอ.3 ช่างยนต์
//------------- 31012102 -------------//
นายปรัชญานันท์
//--------- 31000109 ---------//
นายณัฐพงษ์
//--------- 30001205 ---------//
นางณัทกาญจน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น