คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอย.2/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานางวราพร สิมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3 1-6-37
3101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4 1-6-37
3101-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10 24
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018501 ------------------//
นายสถานประกอบการ
นายสถานประกอบการ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31015103 -------------//
นายสุรเชษฐ์
//------------- 31015104 -------------//
นายสุรเชษฐ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31018501 -------------//
นายสุรเชษฐ์
นายสุรเชษฐ์
นายสถานประกอบการ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31015103 ------------------//
นายสถานประกอบการ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31015104 ------------------//
นายสถานประกอบการ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น