คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอฟ.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายประชา สุทธิโชติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3104-8501โครงการ 0-8-48
3104-9004เทคนิคหุ่นยนต์ 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  29 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา
//--------- 30001205 ---------//
นางณัทกาญจน์
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31049004 -------------//
นายทักษิณ
//--------- 30012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 30012001 ---------//
นายปรมินทร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประชา
//------------- 31042202 -------------//
นายพีระพงษ์
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31042005 -------------//
นายธีรพงษ์
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา
//--------- 30002004 ---------//
นายประชา
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา 1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
นายศิลปชัย
//--------- 31049004 ---------//
นายทักษิณ
//--------- 31000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา 1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น