คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอฟ.2/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ซ่อมบำรุงระบบจำหน่ายและระบบไฟฟ้า(มิตรผล)
ที่ปรึกษานายภานุพงศ์ หล้าสวย
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3104-5504งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า4 0-9-39
3104-8001ฝึกงาน 0-40-440
3104-8501โครงการ 0-8-48
3104-2502ซ่อมบำรุงมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14 64
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา
//--------- 31045504 ---------//
นายภาณุพงศ์ 2
//------------------ 31045504 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048501 ------------------//
นายประชา 1
//------------- 31045504 -------------//
นายภาณุพงศ์
//------------------ 31048001 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048001 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 2
//---------------------- 31042502 ----------------------//
นายภาณุพงศ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048001 ------------------//
นายภาณุพงศ์ 2
//--------- 31048501 ---------//
นายประชา
//---------------------- 31048001 ----------------------//
นายภาณุพงศ์ 2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31048001 -------------//
นายภาณุพงศ์
นายภาณุพงศ์ นายภาณุพงศ์ 2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น