คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอส.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก 3-0-33
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3106-8501โครงการ 0-8-48
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  22 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31062109 ------------------//
นายสมเก่ง
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31068501 ------------------//
นายจุระพล
นายสมเก่ง
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31068501 ------------------//
นายอ.1
//------------- 31212103 -------------//
นายนิรันดร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31062003 ------------------//
นายจุระพล
//--------- 31062003 ---------//
นายจุระพล
//--------- 30002004 ---------//
นายรณฤทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณฤทธิ์
//------------- 31212102 -------------//
นายนิรันดร์
//--------- 30012001 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 30012001 ---------//
นายอภิสิทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น