คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอก.2/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายสำอาง สิมมาโคตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3111-5104งานติดตั้งและบำรุงรักษา 4 0-9-39
3111-8001ฝึกงาน 0-20-420
3111-8503โครงการ 2 0-4-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31118503 ---------//
นายสถานประกอบการ 1
//--------- 31118001 ---------//
นายสถานประกอบการ 1
//------------------ 31118001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31118001 -------------//
นายอดิศักดิ์
นายสำอาง นายสำอาง
//------------- 31118001 -------------//
นายสถานประกอบการ 1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
//------------- 31118001 -------------//
นายสถานประกอบการ 1
//------------------ 31118001 ------------------//
นายสถานประกอบการ 1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31115104 ---------//
นายสำอาง
นายสำอาง นายสถานประกอบการ 1
//------------------ 31115104 ------------------//
นายสถานประกอบการ 1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31115104 -------------//
นายสถานประกอบการ 1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น