วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.3   ชร.3    คณะวิชา   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
620000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 5   7   แก้ไข   ลบ
720109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง 1-6-37 6   8   แก้ไข   ลบ
820109-2005วงรอบระดับและงานดิน 1-6-37 7   9   แก้ไข   ลบ
920109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
1020109-2110ดาราศาสตร์ปฏิบัติ 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120109-2114การประเมินราคาที่ดิน 2-0-22 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13Home-roomHome Room 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 39 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 28/01/2022 12:52:40
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2562] [2.5/2562] [1.5/2563] [2.5/2563] [1.5/2564] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [2/2562]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.