วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชบ.21    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
520100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920110-2003การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020110-2005การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1220110-2004การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 35 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 23:59:14
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.