วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.1   ชส.11    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
620000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 5   7   แก้ไข   ลบ
720001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
820106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
920106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
1020106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 13 12   14   แก้ไข   ลบ
1420000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 14 13   15   แก้ไข   ลบ
15Home-roomHomeRoom 0-1-01 15 14   16   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 44 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 08/12/2023 13:42:05
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567] [1/2568] [2/2568]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567] [1.5/2568] [2.5/2568]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.