วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชธ.21    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 2   4   แก้ไข   ลบ
420121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
620121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
820121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
920121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
1020121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  19 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 08/12/2023 13:26:10
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.